Zawodnicy reprezentujący drużynę w
najważniejszych rozgrywkach.

KRYPTONIM SPECJALIZACJA
Castway &
Yiffek &
Twist &
Apo &
Kostek &
POWRÓT