Zawodnicy reprezentujący drużynę w
najważniejszych rozgrywkach.

KRYPTONIM SPECJALIZACJA
Castway &
Yiffek &
Conlly &
Matthias &
King &
Kostek &
POWRÓT