Zawodnicy reprezentujący drużynę w
najważniejszych rozgrywkach.

KRYPTONIM SPECJALIZACJA
Castway &
Apo &
Gutek &
Kostek &
Yiffek &
POWRÓT